Uvjeti korištenja i kupovine na stranici Calidum Oprema

Uvjeti korištenja

Svi materijali objavljeni na stranicama Calidum Opreme su zaštićeni autorskim pravima, te se bez odobrenja ne smiju preuzimati, kopirati ni objavljivati preneseni djelomično ili u cijelosti, sukladno Zakonu o autorskim pravima Republike Hrvatske.

Calidum Oprema d.o.o. nastoji osigurati da su podaci i informacije na ovim web stranicama točni.

Korisnik izričito prihvaća korištenje ovih web stranica na svoju vlastitu odgovornost. Calidum oprema d.o.o. ne jamči da će ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće sadržavati greške ili da će na njima objavljeni podaci biti točni i pouzdani. Calidum Oprema d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ovih web stranica, ili nečega što je na njima objavljeno.

Calidum Oprema d.o.o. ima pravo bez ograničenja, objašnjenja i prethodnog upozorenja suspendirati (privremeno ili trajno) korisnički račun ukoliko postoji osnovana sumnja da je korisnik uključen u aktivnosti koje su u suprotnosti s Uvjetima korištenja ili mogu nanijeti štetu ovim web stranicama ili Calidum Opremi d.o.o.

Uvjeti kupnje
Načini plaćanja

Po završetku kupovine kupac dobiva potvrdni kontrolni mail sa svojom narudžbom. U roku od 24 sata djelatnici Calidum opreme d.o.o. kontaktiraju kupca i šalju mu ponudu.
Plaćanje se vrši na žiro račun tvrtke Calidum oprema d.o.o.-

Dostava

Naručene proizvode šaljemo kurirskom službom na adresu za dostavu navedenu pri postupku narudžbe.
Kupac preuzima naručenu robu u skladištu tvrtke Calidum Operma d.o.o.
Naša montaža i dostava.

Povrat proizvoda

Pravo na jednostrani raskid ugovora:

Korisnik ima pravo u roku od 14 kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na zamjenu kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni ili su dostavljeni proizvodi koji nisu naručeni. Calidum oprema d.o.o. će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, korisniku vratiti sredstva na račun ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na skladište. U slučaju da zamjenskog proizvoda nema na skladištu, moguć je samo povrat sredstava. Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je korisnik obaviješten u trenutku dostave proizvoda. U slučaju neispravnosti proizvoda, troškove povrata proizvoda snosi Calidem oprema d.o.o.

Ukoliko korisnik želi zamjenu robe ili istom nije zadovoljan, obvezan je dostavljene proizvode vratiti, o svom trošku, u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena) sa otpremnicom, računom i garancijom kako bi ostvario pravo na zamjenu ili povrat novca.

Jamstveni list:

Pored općih uvjeta jamstva svaki proizvod ima individualnu garanciju i uvjete jamstva.