Kontakt

Informacije i prodaja
Podatci o žiro računu:
 • IBAN: 2484008-1106095107
 • Raiffeisenbank Austria d.d.
 • Magazinska cesta 69, Zagreb
 • SWIFT: RZBHHR2X
 • Calidum oprema d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge je upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu.
Stranicom upravlja i za nju odgovara:
 • Calidum oprema d.o.o.
 • Selec 11, 10 291 Brdovec
 • MBS: 080793986
 • OIB: 52370861782
 • Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
 • Član društva i direktor: Marko Krpan